Thomas Alva Edison kimdir?

Tarih:

Thomas Alva Edison (1847-1931), dünyanın farklı ülkelerinde dört binden fazla patent almış seçkin Amerikalı mucit ve iş adamıdır. İcatlarından en çok bilinenler akkor lamba ve fonograf makinasıdır. Ayrıca 1928’de mucit Kongre Altın Madalyası ile ödüllendirilmiştir. İki yıl sonra ise Edison, SSCB Bilimler Akademisi’nin onursal üyesi olmuştur.

Biyografisi

Thomas Edison, 11 Şubat 1847’de Ohio’nun küçük Maylen kasabasında doğmuştur. Ataları XVIII yüzyılda Hollanda’dan denizaşırı ülkelere taşınmıştır. Mucidin büyük dedesi, kurtuluş Savaşı’na anavatan tarafında katılmıştır. Bunun için savaşı kazanan ve Kanada’ya sürgün edilen devrimciler tarafından kınanmıştır.

Bu dönemde mucidin babası Samuel Jr, daha sonra annesi olacak olan Nancy Eliot ile evlenmiştir. Samuel Jr’nin katıldığı başarısız bir ayaklanmanın ardından aile, Thomas’ın doğduğu Amerika Birleşik Devletleri‘ne kaçmıştır.

Çocukluğunda, Thomas yaşıtlarının çoğundan daha düşük bir zekaya sahipti. Çoğu zaman biraz hasta ve zayıf görünürdü. Şiddetli bir kızıl hastalığı geçirmiş ve neredeyse işitme duyusunu kaybetmiştir. Bu olay okuldaki çalışmalarını da etkilemiştir. Gelecekteki mucit sadece üç ay çalışmış ve ardından öğretmenin “sınırlı” saldırgan cümlesiyle ev okuluna gönderilmiştir. Sonuç olarak annesi, ona hayata karşı ilgi duymayı başaran oğlunun eğitimiyle uğraşmıştır.

İş hayatı

Öğretmenlerin sert hapsedilmesine rağmen, çocuk meraklı bir şekilde büyümüştür. Ayrıca bu dönemdde sık sık halk kütüphanelerini ziyaret etmiştir. Okuduğu pek çok kitap arasında özellikle R. Green’in “Doğal ve Deneysel Felsefesi” adlı kitabı onun en sevdikleri arasındadır. Çünkü gelecekte Edison, bu kaynakta açıklanan tüm deneyleri kendisi tekrarlayacaktır. Ayrıca, çocuğun saatlerce izleyebileceği tersanedeki marangozların yanı sıra vapurların ve mavnaların çalışmalarıyla da ilgilenmiştir.

Thomas, küçük yaşlardan itibaren annesinin para kazanmasına yardımcı olmuştur. Onunla birlikte sebze ve meyve satmıştır. Bu çalışmalarının karşılığında elde etmiş olduğu paralar ile deneyler yapabilmek için birikim yapmıştır. Ancak parasının kitapda adı geçen deneyler için yetersiz kalması nedeni ile Edison’u bir demiryolu hattında gazeteci olarak çalışması ile iş hayatı başlamıştır. Aynı zamanda, girişimci bir genç adam kendi gazetesi Grand Trunk Herald’ı yayınlamaya başlamış ve başarıya ulaşmıştır.

Thomas 19 yaşındayken Louisville, Kentucky’ye taşınmıştır. Bu dönem de Western Union haber ajansında bir iş bulmuştur. Bu şirketteki görünüşü, tren istasyonlarından birinde şefinin üç yaşındaki oğlunu bir trenin tekerlekleri altından kurtarması ile ün kazanmıştır. Şefi ise minnettarlık olarak, ona telgraf işini öğrenmesine yardım etmiştir. Ayrıca Edison, kendini gündüzleri kitap okumaya ve deneylere adadığı için gece vardiyasında çalışmayı başarmıştır. Bu vardiyalardan biri sırasında genç adam, zemindeki çatlaklardan akan sülfürik asidi patronunun çalıştığı yerin altındaki zemine dökmüştür.

İcatları

İlk yaratıcı faaliyet deneyimi Thomas’a şöhret getirmemiştir. Seçimler sırasında oyları saymak için hiç kimse ilk cihazına ihtiyaç duymamıştır. Amerikalı parlamenterler bunun tamamen işe yaramaz olduğunu düşünmüşlerdir. İlk aksiliklerden sonra Edison, altın kuralına uymaya başlamış ve talep edilmeyen bir şey icat etmemek için ugraşmıştır.

1870’de şans nihayet mucidin yüzünü güldürmüştür. Bir hisse senedi için 40 bin dolar ücret almıştır ve bu o dönem için büyük bir rakamdı. Thomas bu parayla Newark’ta atölyesini kurmuş ve senet üretmeye başlamıştır. Ayrıca 1873’te, kısa sürede geliştirdiği telgrafın çift yönlü modelini icat etmiştir. O dönem ki ilk telgraf aynı anda dört mesajı iletme yeteneği ile dörtlü bir hale gelmiştir.

Fonograf ve icadı

Yazarın fonograf adını verdiği sesi kaydetme ve yeniden üretme cihazı, Edison’u yüzyıllarca ünlü yapmıştır. Mucidin telgraf ve telefon üzerindeki çalışmalarının bir sonucu olarak yaratılmıştır. 1877’de Thomas, mesajları kağıda derin izlenimler şeklinde kaydedebilen ve daha sonra telgrafla birden çok kez gönderilebilen bir cihaz üzerinde çalışmıştır.

Beynin aktif çalışması, Edison’u telefonda bir konuşmayı aynı şekilde kaydetmenin mümkün olduğu fikrine götürmüştür. Mucit, bir zar ve hareketli bir parafin kaplı kağıt üzerinde tutulan küçük bir pres ile deney yapmaya devam etmiştir. Bu alet ile sesin yaydığı ses dalgaları titreşim yaratarak kağıdın yüzeyinde iz bırakıyordu. Daha sonra bu malzemenin yerine folyoya sarılı metal bir silindir ortaya çıkmıştır.

Birkaç ay sonra, cihazını insanlara göstermekten gelir elde eden Edison Talking Phonograph girişimini kurmuştur. Kısa süre sonra ise mucit, fonografı üretme haklarını 10.000 dolara satmıştır.

Diğer önemli buluşları

Bir mucit olarak Edison’un doğurganlığı akıllara durgunluk vermiştir. Bilgi birikimi listesinde, zamanları için etrafındaki dünyayı kendi yollarıyla değiştiren birçok yararlı ve cesur icat bulunmaktadır. Bunların bazıları şu şekildedir;

 • Mimeograf, Devrimcilerinin kullanmayı sevdiği, yazılı kaynakları küçük basımlarda basmak ve çoğaltmak için kullanılan bir cihazdır.
 • Organik gıdaları bir cam kapta saklama yöntemi – 1881’de patenti alındı ​​ve kapta bir vakum ortamı yaratılmasını sağlanmıştır.
 • Kinetoskop, bir filmi bir kişi tarafından izlemek için kullanılan bir cihazdır. 30 saniyeye kadar bir kaydın görülebildiği, mercekli devasa bir kutuydu. Kitlesel görüntülemede ciddi şekilde kaydettiği film projektörlerinin ortaya çıkmasından önce iyi talep görüyordu.
 • Telefon diyaframı, modern telefonun temellerini atan bir ses çoğaltma cihazıdır.
 • Elektrikli sandalye, ölüm cezasını uygulamak için bir aparattır. Edison, halkı bunun en insancıl infaz yöntemlerinden biri olduğuna ikna etmiş ve birkaç eyalette kullanım için izin almıştır. Ölümcül buluşun ilk “müşterisi”, 1896’da karısını öldürmekten idam edilen bir kişi olmuştur.
 • Şablon kalemi, 1876’da patenti alınmış, kağıda basmak için pnömatik bir delme cihazıdır. Zamanı için, belgeleri kopyalayabilen en verimli cihazdı. On beş yıl sonra, S. O’Reilly bu kaleme dayalı bir dövme makinesi yaratmıştır.
 • Floroskop, Edison’un asistanı C. Delli tarafından geliştirilen bir floroskopi cihazıdır. O günlerde, X-ışınları özellikle tehlikeli olarak kabul edilirdi. Bu yüzden cihazın çalışmasını kendi elleriyle test etmiştir. Sonuç olarak, her iki uzuv da art arda ampute edilmiştir.
 • Elektrikli araba – Edison, elektrik konusunda dostane bir takıntı içindeydi. Gerçek geleceğin kendisi olduğuna inanıyordu. 1899’da bir alkalin pil geliştirmiştir. Kaynağını artırma yönünde sürekli çalışmalar yapmıştır. XX yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde otomobillerin dörtte birinden fazlasının elektrikli olmasına rağmen, Thomas benzinli motorların yaygınlaşması nedeniyle kısa süre sonra bu fikirden vazgeçmiştir.

Bu icatların çoğu, Edison’un 1887’de taşındığı West Orange’da yapılmıştır. Edison’un bir dizi başarısında, tamamen bilimsel keşifler de bulunmaktadır. Örneğin radyo dalgalarını tespit etmek için uygulama bulan termiyonik emisyonu tanımlamıştır.

Endüstriyel elektrikli aydınlatma

1878’de Thomas akkor lambayı sanayileştirmeye başlamıştır. 70 yıl önce bir ampul prototipi icat edildiğinden, icadına kendisi vakıf değildi. Edison, iyileştirme seçeneklerinden biri ile ünlenmiştir. Standart boyutlu bir taban bulmuş ve armatürü daha dayanıklı hale getiren spirali optimize etmiştir.

Edison bu dönem de daha da ileri gitmiş ve bir elektrik santrali kurmuştur. Aynı şekilde o dönemde bir transformatör ve diğer ekipmanlar tasarlamıştır. Bunun sonucunda bir elektrik dağıtım sistemi ortaya çıkmıştır. Bu aydınlatma sistemi o zamanlar yaygın olan gaz aydınlatmasına gerçek bir rakip olmuştur. Onun çakışmalarından dolayı elektriğin pratik kullanımı, yaratılması fikrinden çok daha önemli hale gelmiştir. İlk başta, sistem sadece dörtte ikisini kapsamıştır. Daha sonra ki dönem de ise, verimliliğini hemen kanıtlanmış ve bitmiş bir sunum elde edilmiştir.

Edison, sabit bir akımla ve rakibi alternatif bir akımla çalıştığı için, Amerikan elektrifikasyonunun bir başka kralı George Westinghouse ile akımın türü konusunda uzun süre çatışmıştır. Savaş her zaman “tüm araçlar iyidir” ilkesine göre devam etmiştir. Ancak zamanla anlaşılmış sonuca olanak sağlayan alternatif akım çok daha fazla talep görmüştür.

Başarıları

Edison, yaratıcı aktivite ile girişimciliği inanılmaz bir şekilde birleştirmeyi başarmıştır. Bir sonraki projeyi geliştirirken, ticari faydasının ne olacağını ve talep görüp görmeyeceğini açıkça anlamıştır. Thomas Alva Edison, seçilen araçlardan asla utanmamış ve rakiplerin teknik çözümlerini ödünç almak gerekirse, onları vicdan azabı olmadan kullanmıştır. Her zaman kendisi için genç çalışanları seçmiştir. Ayrıca onlardan özveri ve sadakat talep etmiştir. Mucit tüm hayatı boyunca çalışmış ve zengin bir adam olduğunda bile bundan asla vazgeçmemiştir. Onu sadece sertleştiren ve yeni başarılara yönlendiren zorluklar onu asla durduramamıştır.

Ek olarak Edison, ciddi bir eğitim almamasına rağmen, önlenemez verimlilik, kararlılık, düşünce yaratıcılığı ve mükemmel bilgi ile döneme damgasını vurmuştur. Hayatının sonunda, bir girişimci ve mucit olarak serveti 15 milyar dolar olmuştur. Bu durum onu o dönemde insanlık çağının en zengin insanlarından biri yapmıştır. Kazanılan paranın aslan payı iş geliştirmede kullanılmıştır. Bu yüzden Thomas kendisi için çok az harcama yapmıştır.

Edison’un yaratıcı mirası, dünyaca ünlü General Electric markasının temelini oluşturmuştur.

Kişisel hayatı

Thomas iki kez evlenmiştir. Aynı şekilde her eşten üç çocuğu olmuştur. 24 yaşında ilk kez, kocasından 8 yaş küçük olan Mary Stillwell ile evlenmiştir. İlginç bir şekilde, evlenmeden önce birbirlerini sadece iki aylık bir süre tanıma fırsatları olmuştur. Mary’nin ölümünden sonra Thomas, Mors alfabesini öğrettiği Mina Miller ile evlenmiştir. Onun yardımıyla, genellikle diğer insanların yanında avuç içlerine dokunarak birbirleriyle iletişim kurmuşlardır.

Sözleri

 • Yaptığımız en büyük hata çabuk pes etmektir. Bazen istediğini elde etmek için tekrar denemen gerekmektedir.
 • Pek çok ünlü iş adamı, başarı hikayelerini anlatırken aynı sözü söylemektedir: “Para yerdeydi, sadece toplanması gerekiyordu. Ama nedense hiçbiri bunun için kaç kez eğilmenin gerekli olduğunu belirtmemektedir.”.
 • Endişe memnuniyetsizliktir ve memnuniyetsizlik ilerlemenin birincil koşuludur. Bana tamamen tatmin olmuş bir insan göster, sana onun içindeki zavallıyı göstereyim.
 • İnanç, düşünemeyenler için sevindirici bir çıngıraktır.
 • Akkor lambayı neden yarattığınızı biliyor musunuz? – Hayır, ama bence hükümet yakında bunun için insanları nasıl suçlayacağını çözecek!
 • Herhangi bir başarısızlık yaşamadım. Az önce işe yaramayan 10.000 yol buldum. (Akkor lambayı icat etmek için Edison, 10.000.000’den fazla başarısız deney yaptı.)
 • Deha %1 ilham ve %99 terdir.
 • Medeniyetin en önemli görevi, insana düşünmeyi öğretmektir.
 • Bir fikrin değeri, kullanışlılığına göre belirlenmektedir.
 • Her şey çalışana ve beklemesini bilene gelmektedir.
 • Çoğu insan, biraz düşünme ihtiyacından kurtulmak için durmadan çalışmaya isteklidir.
 • Elimizden gelen her şeyi yapsaydık, kendimize şaşırırdık.
 • Bir tulum giydiği ve iş gibi göründüğü için çoğu insan fırsatı boşa harcamaktadır.
 • En iyi düşünceler tek başına yapılmıştır. En kötüsü karışıktır.
 • İzin günlerim veya günlerim yoktur. Sadece çalıştım ve keyif aldım.
 • Bir insan bir şeyi o kadar çok isterse ki tüm geleceğini tehlikeye atmaya hazırsa, o zaman şüphesiz kaderi kazanacaktır.
 • Dehanın sırrı çalışmak, azim ve sağduyudur.
 • Edison’un tanıdıkları, kapıyı açmanın neden bu kadar zor olduğunu merak etmişlerdir. Böyle bir dahi daha mükemmel bir şey tasarlayabilmiştir. Mucidin kendisi bu konuda ne dedi? “Kapı ustaca tasarlanmış. Bir evsel su besleme pompasına bağlamıştır. İçeri giren herkes depoya yirmi litre su pompalamaktadır.”
 • Asla talep edilmeyen bir şey icat etmeyin.
 • Harika fikirler bulmak istiyorsanız, en iyilerini ödünç alabileceğinizi bilin.
 • At nalı, kehanetlere inanmayanlara bile iyi şans getirir.
 • Şans, hazırlığınızın şansınız için yeterli olduğu zamandır.
 • Okulda hiçbir zaman iyi olmadım. Ben her zaman sınıfın sonuncusuydum. Öğretmenlerin bana sempati duymadığını hissettim ve babam aptal olduğumu düşündü ve muhtemelen aptal olduğuma karar verdim.
Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Mustafa Sarıgül kimdir?

Mustafa Sarıgül Kimdir? Mustafa Sarıgül, Türk siyasetçi ve iş insanıdır....

Michael Keaton kimdir?

Michael Keaton biyografisi Michael Keaton (gerçek soyadı Douglas'dır.), 5 Eylül...

Wilhelm Conrad Röntgen Kimdir?

Wilhelm Conrad Röntgen Kimdir? Wilhelm Conrad Röntgen, 27 Mart 1845...

Voltaire kimdir?

Biyografi İki astrolog Voltaire için 33 yaşına kadar yaşayamayacağını söylemiştir....