Öğrenmek, çocuklar tarafından neden istenmemektedir?

Çocuklar neden öğrenmek istememektedir?

“En dürüst” sınav bile, okul çocuklarının eğitim seviyesinin çok düşük olduğunu gösterebilmektedir. Öğretmenler ise bunu, çocukların bir şeyler öğrenmek için arzularının olmaması gerçekliğine bağlamaktadır.

Bu yıl mezunlar çok düşük not aldılar. Bu, çocukların ders çalışmaya motive olmadığı anlamına mı gelmektedir?

Herhangi bir şey iddia edebilmek için geniş çaplı sosyolojik araştırmalar yapmak gerekmektedir. Bu yapılmadığı için şu anda net bir cevabı bulunamamaktadır. Bence asıl sebep yanlış hazırlık şeklidir. Yani çocukları sadece sınav için yetiştirmek olmaktadır. Çok sık olarak, GIA ve Birleşik Devlet Sınavı için yeterlilikler listesi, normal bir sözlü sınavdan daha geniştir. Bu nedenle öğretmenlerin sınavı geçmek için hangi becerilerin gerekli olduğunu anlamaları gerekmektedir. Bu gibi durum da onların becerileri geliştirecek bir eğitim sistemi oluşturmaları çok önemlidir.

Gerçekler bugün çocukların motivasyonunun düşük olduğunu göstermektedir. Sebebi ne olabilmektedir?

Bütün sebepler bu kompleksi doğurabilmektedir. Derse olan ilgisini sürdürebilmek, onun bir şeyler öğrenmek için enerji harcaması ile ortaya çıkmaktadır. Bir çocuğun motivasyon sistemini ilkokulda inşa etmezsek, daha sonra yapmak çok daha zor olacaktır. Burada öğrencinin ilkokulda neler öğrenmek istediğine bakmak önemlidir. Hangi ebeveynler okuldan ayrılan çocuklarına şu soruyu sormaktadır.

Bugün okulda ne işlediniz ve hangi notu aldın?

Yani, sonuçta yalnızca değerlendirmelere ilgi gösterilmektedir. “Ona bugün okulda nelerin ilginç olduğunu ve yeni bir şeyler öğrenmek ilgilerini çekmiş midir?” gibi sorular sorulmalıdır. Bir sonraki neden ise, günümüzde de çokça konuşulan çocukçuluktur.

Bir çocuk onun için her şeye bir karar verildiğini gördüğünde, bu onun motivasyonunu düşürmektedir. Bir kez deneyecek, iki kez deneyecek ve daha sonra denemeyi bırakacaktır. Ancak insanların en iyi yaptıkları şeyi yapmakla ilgilendikleri zaman, onu öğrenmek için enerji sarf etme hırsı doğacaktır. Hatta bu konu psikolojide yaygın bir yer haline gelmiştir.

Okullarda sınıf atladıkça, öğrencilerde okuma isteği azalmaktadır. Bunun nedenleri nelerdir?

Günümüzde bu konu gerçekten büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuğun her boş zamanında oyun ihtiyacı karşılanmalıdır. Yani çocuk, okulun hayatının yeni ve ilginç bir aşama haline gelmesi için yeterince oyun oynamalıdır.

Yıllardır çocukları 3 farklı grup halinde izleyerek yapılan deneyler şu sonuçları göstermektedir. İlkinde anaokulundan oyundan başka bir şey yapmayan çocuklar vardır. İkincisinde derslere ek olarak, yeterince boş zamanı olan çocuklar bulunmaktadır. Üçüncü grup da ise, sürekli ders yapma ile meşgul olan çocuklar vardır. Bu deneyde, okulda en iyi sonuçları ikinci grup çocuklar göstermektedir. Yani aktivitelere ek olarak, oyunları için yeterli boş zamanı olanlar başarı göstermektedir. Ayrıca okula ve derslere olan ilgilerini kaybetmemişlerdir.

Çalışmak için düşük motivasyon sorununu nasıl çözebilirsiniz? Öğretmenler ve ebeveynler arasında nasıl bir etkileşim gereklidir?

Veliler ve öğretmenler arasında güvene dayalı bir etkileşim sistemi kurmak gerekmektedir. Sorunları tartışmak için her iki tarafın da istekliliğine ve aralarında ki iletişime ihtiyaçları vardır. Öğretmenler profesyonel eğitimcilerdir. Ancak ebeveynler onlara sorularıyla yaklaşmalıdır. Bu durum çocuklar kadar, onların da desteğe ihtiyaçları olduğunu göstermektedir.

Benzer konular