Kasırga nedir?

Ağırlık sahibi olmanın ne olduğunu bilmek için astronot olmak ve uzayda olmak gerekli değildir. Yaklaşan kötü havaya dikkat etmeniz gerekmektedir. Çünkü bölgesinde kasırga olayları oldukça sık görülen bir yerleşim yerinde yaşıyorsanız, bu durum sizin için tehlikeli olabilmektedir.

Kasırga

Kasırga nedir?

Bir kasırga, yoluna çıkan hemen hemen her şeyi yok eden, ne insanları ne de mallarını koruyan inanılmaz bir doğal afettir. Son derecede korkutucu olmasına rağmen, gizemli ve şaşırtıcı bir doğa olgusudur. Bazılarının gücü o kadar güçlüdür ki, römorklu bir kamyonu kolayca havaya kaldırabilir ve hatta bir evi yok edebilmektedir. Aynı zamanda, eylemlerinin gücü açısından bir şekilde kasırgaları andırmaktadır. Ancak bir kasırganın insanlar için sonuçları genellikle çok daha ciddi ve daha üzücüdür.

Bu afet olayı her zaman gök gürültülü fırtınalar ve kuvvetli rüzgarlarla ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle yandan bakıldığında inanılmaz derecede şaşırtıcı görünmektedir. Günümüz de bir kasırganın yaklaşımını ön plana çıkaran büyük, siyah ve korkunç bir bulut gökyüzüne yaklaştığında ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde ondan gelen gök gürültüsü giderek daha fazla gürlemekte ve şimşekler daha sık yanıp sönmektedir. Bir süre sonra, bulutun bir tarafında dönen büyük bir kasırga belirmektedir. Kuzey Yarımkürede, esas olarak saat yönünde hareket etmektedirler. Aynı zamanda “gövde” içindeki hava kütlelerinin hızı 18 m/s ile 1300 km/s arasında değişmektedir.

Kasırga, genel olarak bir yılan gibi kıvrılarak, korkunç bir bulutun kenarına yaklaşmaktadır. Ayrıca büyük bir hızla alçalmaya başlamaktadır. Aynı zamanda, yerden ona doğru dönen devasa bir toz sütunu yükselmekte ve dönen hava ile çarpışmaktadır. Büyük bir filin gövdesine benzeyen bir şekil oluşturmaktadır. Böyle bir kasırganın yüksekliği 800 m ila 1,5 km arasında değişmektedir. Deniz suyundaki çapı ise 25 ila 100 metre ve karada 100 metreden bir kilometreye kadar ulaşabilmektedir. Tabi ki istisnai durumlarda ikiye bile bölünebilmektedir.

Böyle bir “gövde” içindeki hava, yukarı doğru bir spiral halinde yükselmektedir. Ayrıca çılgınca bir hızda dönmektedir. Dönme hızı yaklaşık olarak 70 ila 130 km / s. olabilmektedir. Hava kütleleri 320 km / s hızda koştuğunda korkunç kuvvetin kasırgaları elde edilmektedir. Bu girdap sabit durmamaktadır. Sürekli olarak farklı yönlere doğru hareket halindedir. Onu oluşturan bulutla birlikte hareket etmekte de ve hızı genellikle 20 ila 60 km / s arasında değişmektedir.

Böyle bir girdap içindeki hava dönüş hızını, uçan dallar, kütükler ve yakaladığı diğer nesnelerle değerlendirebilirsiniz. Genellikle kasırgadan birkaç on metre uzakta hava hiç hareket etmemekte ve sakin bir şekilde kalmaktadır. “Gövde” ise büyük bir hızla koşmakta ve bu nedenle bir veya iki dakika sonra yok ettiği bölgeyi tamamen terk etmektedir. Hemen ardından ise, şiddetli bir sağanak ile bir fırtına başlamaktadır.

Hortum

Kasırga oluşumları

Bilim adamlarının bu şaşırtıcı doğal olayı zaten oldukça iyi incelemelerine rağmen, bu tür güçlü hava girdaplarının kökeninin gizemi tam olarak çözülmemiştir. Hiç şüphe yok ki bir kasırga, böyle şeffaf ve ilk bakışta ağırlıksız bir havanın hareket çeşitlerinden sadece birini oluşturmaktadır.

Kasırgalar, muhtemelen dünya yüzeyinden 3 ila 4 km yükseklikte, büyük bir gök gürültüsü bulutunun ortasında ortaya çıkmaktadır. Burada, sözde hava akış ekseni bulunmakta ve kişi, güçlü yükselen hava akışlarını gözlemleyebilmektedir. Ancak bu bilginin kesinliği günümüzde kesinleşmemiştir. Yönü ise, güç ve rüzgar dalgalanmaları tarafından belirlenmektedir.

Kendini bir bulutun içinde bulan ılık nemli hava, dünya (deniz) yüzeyinin soğuk bölgelerinin üzerinde oluşan soğuk hava kütleleriyle çarpışmaktadır. Su buharı çarpıştığında yoğunlaşarak yağmur damlalarının oluşmasına ve ısının serbest kalmasına neden olmaktadır. Sıcak hava kütleleri yükselmekte ve orada sadece yakındaki sıcak buharla doymuş bulut havasını ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda altındaki soğuk havayı da çeken bir seyrekleşme bölgesi oluşturmaktadır. Seyrekleşme bölgesi ise, daha fazla soğumaktadır.

Sonuç olarak bir kasırga, büyük miktarda enerji açığa çıkmakta ve dünyanın yüzeyine inen ve hava kütlelerinin kaldırabileceği her şeyi kesinlikle nadir bulunan bölgeye çekmeye devam eden bir huni oluşturmaktadır. Bir toz tabakası veya bir yağmur duvarı arasına tamamen gizlenmişse, son derece tehlikeli hale gelebilmektedir. Çünkü öncelikle meteorologlar bu fenomeni her zaman zamanında fark edememekte ve tehlike konusunda uyaramamaktadır.

Yere indikten sonra, tahliye bölgesi hareketsiz durmaz ve sürekli olarak yana doğru hareket ederek daha fazla soğuk havayı yakalamaktadır. Bükülen “gövde”, dünyanın yüzeyi ile temas halinde hareket etmekte ve varsa yağış oluşturmaktadır.

Kasırga

Kasırga için gerekli olan soğuk veya ılık nemli hava hacmi bittiğinde, kasırga zayıflamaya başlamaktadır. Gövdesi daralmakta ve dünyanın yüzeyinden koparak buluta geri dönmektedir.

Ayrıca hava girdabı uzun süre var olabilmektedir. Örneğin, Mattoon kasırgası en uzun süren kasırgalardan bir tanesidir. Tam olarak 7 saat 20 dakika etkin olarak kalmıştır. Bu süre zarfında ise 500 km yol kat etmiş ve bu süreçte 110 kişiyi öldürmüştür.

Kasırga

Kasırga türleri

Bilim adamları çeşitli kasırga türlerini ayırt etmektedir. Bunlar;

  • Bice benzeri – Bu tür kasırga en yaygın olarak kabul edilmektedir. İçindeki huni pürüzsüz, ince ve bazen kıvrımlıdır. Uzunluğu ise genellikle yarıçapı bakımından önemli ölçüde aşmaktadır. Bu tür kasırgalar çok güçlü ve yıkıcı değildir ve genellikle suya inmektedir.
  • Belirsiz – Dünyanın yüzeyine ulaşan tüylü ve dönen bir buluta benzemektedir. Ayrıca, bazen çapları yüksekliklerinden çok daha büyük olacak kadar geniş olabilmektedir. Bu nedenle, 0,5 km’den daha geniş olan tüm hunilere genellikle belirsiz denmektedir. Bu tür kasırgalar genellikle çok güçlüdür. Çünkü geniş bir alanı kaplamaları ve rüzgarın korkunç bir hızla esmesi nedeniyle önemli hasara neden olabilmektelerdir.
  • Kompozit – Ana kasırga etrafında dolanan birkaç sütun aynı anda içine çekebilmektedir. Kasırgalar son derece güçlüdür ve geniş bir alanda hasara yol açabilmektedir.
  • Ateşli – Bu tür kasırgalar, güçlü bir yangın veya volkanik bir patlama nedeniyle oluşan bir bulut tarafından üretilmektedir. Yangın yayabilmeleri ve diğer şeylerin yanı sıra onlarca kilometre boyunca orman yangınlarına neden olabilmeleri nedeniyle son derece tehlikelidirler.
  • Su – Çoğunlukla okyanus, deniz yüzeyi, bazen de göller üzerinde görünmektedir. Esas olarak soğuk su ve yüksek hava sıcaklığına sahip alanlarda oluşmaktadırlar. Huninin suya yaklaşan alt kısmı, suyun üst tabakasını döndürmekte ve karıştırmaktadır. Ondan sonra ki süre zarfından bir su tozu bulutu oluşturmakta ve bir su hortumuna dönüşmektedir. Böyle bir kasırga uzun sürmemektedir. Genel olarak, sadece birkaç dakika içinde yok olmaktadır.
  • Toprak  – Son derece nadir görülen bir kasırga türüdür. Sadece ciddi doğal afetler sırasında oluşmaktadır. Genellikle kırbaç benzeri bir şekle sahiptirler. Ayrıca kalın kısmı yere yakın bulunmaktadır. Girdabın ortasında, ince bir toprak sütunu dönmektedir. Arkasında ise, bir toprak bulamacı kabuğu vardır. Böyle bir kasırganın ortaya çıkması bir depreme neden olduysa, genellikle insanlar için son derece tehlikeli olabilecek büyük taşları yerinden kaldıra bilmektedir.
  • Kar – Bu tür bir kasırga, kışın güçlü bir kar fırtınası sırasında oluşmaktadır.
  • Kum – Benzer kasırgalar gerçek kasırgalardan farklıdır. Çünkü gökyüzünde, bir bulutta oluşmazlar. Ancak güneş ışığının etkisi altında, kumu o kadar ısıtır ki bu yerdeki basınç azaltmaktadır. Buna göre, hava kütleleri her taraftan buraya uçmaktadır. Bundan sonra, gezegenin dönüşü nedeniyle kum ve rüzgar dönmeye başlamaktadır. Etkileyici boyutta bir huni oluşturması durumunda hareket edebilen ve yaklaşık iki saat sürebilen bir kasırgaya benzeyen bir kum sütunu oluşturmaktadır.

hortum

Hortum ve ortaya çıkışı

Kasırgalar, doğada rüzgar hızı 120 km / s’ye ulaşabilen bir doğal olay olarak bilinmektedir. Kasırgaların aksine, hortumlar yatay bir yönelime sahiptir. Esas olarak denizden gelmekte ve deniz yüzeyinin üzerinde su ile oluşmaktadır. Bu doğa olayında soğuk hava birikmekte ve düşük basınç ortaya çıkmaktadır. Ayrıca doğal olarak yüksek nem gözlenmektedir. Aynı zamanda, dünya yüzeyinin üzerinde bunun tersine de doğru denebilmektedir. Bazılarınlar basınç yüksektir ve nem düşüktür. Bu nedenle karadan gelen sıcak hava kütleleri, düşük basıncın olduğu denize gidebilmekte ve soğuk havayla çarpışmaktadır. Atmosferik cephelerin sıcaklık farkı ne kadar büyük olursa, rüzgar o kadar güçlü esmektedir. Fırtınadan sonra durumun devam etmesi üzerine bir kasırgaya dönüşmektedir.

Hortumlar kıyıdan oldukça uzak mesafelere hareket edebilmektedir. Bu da sağanak ve yağmurlara neden olmaktadır. Hava kütlelerinin hızı çok yüksekse, kıyı bölgelerindeki kasırgalar sel baskınlarına neden olabilmektedir. Ayrıca gücü bakımından evleri yıkabilmekte ve hafif yapıları yok edebilmektedir. Yine insanlar ve diğer nesneleri havaya kaldırabilmekte ve zorla yere fırlatabilmektedir.

Kasırga

Nerede ortaya çıkmaktadır?

Son zamanlarda hortumlar, daha önce hiç bulunmadıkları ve hiç ulaşmadıkları yerlerde giderek daha fazla ortaya çıkmaktadır. Kasırgaların yaygın olduğu yerler, genellikle meydana geldiği yerlerde ki, yerel sakinler için çok az şaşırtıcıdır. Ayrıca bu bölgeler de insanlar genellikle onlara karşı bilgilidir.

Temel olarak, kasırgalar hem kuzey hem de güney yarımkürelerin ılıman enlemlerinde oluşmaktadır. Avrupa’da 60 ila 45 paralel arasında, ABD‘de ise, çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır. İlkbahar ve yaz aylarında, hortum oluşumu beş kat daha sık olmakta ve çoğunlukla gündüz görülmektedir.

Alınabilecek önlemler

Bir kasırga bölgesine yakalandıysanız hayatta kalabilmek için kesinlikle basit kurallara uymanız gerekmektedir. Örneğin; mümkünse en sağlam binada saklanmanız gerekmektedir. Betonarme olması ve çelik çerçeveli olması güvenliğiniz için daha az tehlike oluşturacaktır. Ya da bir bodrum varsa, bir mağara veya bazı yeraltı sığınağındaki unsurlardan faydalanarak kaçınabilmeniz mümkündür.

Atmosferik basınç düşüşleri nedeniyle evin dağılmasını önlemek için, yaklaşan elemanlar tarafından tüm pencere ve kapılar kapatılmalıdır. Ayrıca gazı ve elektriği kapatmanız gerekmektedir.

Bir kasırga onu havaya kaldırabildiği ve büyük bir yükseklikten aşağı atabildiği için, arabadaki unsurlardan saklanmak son derece tehlikelidir. Dönen bir kasırga sizi açık bir alanda yakaladıysa, “gövdenin” hareketine dik hareket ederek mümkün olduğunca çabuk ondan uzaklaşmanız gerekmektedir. Elementlerden uzaklaşmak mümkün değilse, biraz girinti bulmanız ve dünyanın yüzeyine sıkıca bastırmanız gerekmektedir. Bu durum, sizi ağır nesnelerle yaralanma olasılığını azaltacaktır.

Benzer konular