Sitikolin nedir?

Sitikolin: Maddenin kan damarlarının ve beynin çalışması üzerindeki etkisi

Modern tıbbın en sık karşılaştığı sorunlardan biri de beyin damar hastalıklarıdır. İnme hem ölüme yol açabilmekte, hem de felce neden olarak kişiyi hayatının geri kalanında sakat bırakabilmektedir. Ayrıca hastalığın yaygın sonuçlarından biri de yaşlılık bunamasına yakalanma riskinin artmasıdır. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde birkaç on yıldır sitikolin içeren ilaçlar beyin damar hastalıklarının tedavisi ve önlenmesi için kullanılmaktadır.

Sitikolin nedir?

Sitikolin, vücut üzerinde psikostimülan ve nootropik etkisi olan bir maddedir. Kimyasal formülü, sitidin ve kolin gibi bileşenlerin etkileşimi sonucu oluşan bir ara bileşik şeklinde sunulur.

Söz konusu bileşenlerin belirli bir miktarı insan vücudunda bulunur. Bu nedenle, ilaç yüksek biyoyararlanıma sahiptir. Buna bağlı olarak da, çoğu asimile edilmektedir. Aktif bileşenin emilimi pratik olarak intravenöz enjeksiyon veya oral preparatların kullanımı ile gerçekleştirilebilen uygulama yöntemine bağlı değildir.

Ek bilgi olarak, beyin hücrelerinin zarlarının güçlendirilmesine katkıda bulunur. Ayrıca dokulara kan akışında bir artışa yol açar. Bu etki vücudun damar ve sinir sistemleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Vücut üzerindeki etkisi

Sitikolinin vücut üzerinde karmaşık bir etkisi vardır ve aynı anda birkaç yöne yayılır. Aktif madde, hipofiz bezi tarafından üretilen bir dizi hormonun seviyesini düzenler. Takviyenin en önemli özelliklerinden biri, “mutluluk hormonu” sentezindeki artışın yanı sıra “stres hormonu” olan kortizol üretiminde önemli bir azalmadır.

Bilim insanları, takviyenin beyin nöronlarının hasarlı ve tahrip olmuş zarları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için defalarca testler ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirmiştir. Sitikolinin sadece kademeli olarak iyileşmelerini teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda yıkım sürecini de önlediği tespit edilmiştir. Böylece beyin ödemini önemli ölçüde azaltmak mümkündür.

Bu madde, serebral disfonksiyon gibi patolojinin açıkça ifade edilen semptomları ile hastanın refahında bir iyileşmeye yol açar. Takviyenin alınmasının olumlu etkileri, hafızanın yanı sıra bilişsel ve motor işlevlerin restorasyonu olabilmektediir.

Kolinden farkı nedir?

Sitikolin, kolinin bir “donörü” olarak adlandırılabilmektedir. Bu madde asetilkolin oluşumuna yol açan bir ara bileşiktir. Felç geçirmek zorunda kalan kişilerde, bu bileşende akut bir eksiklik meydana gelebilmektedir. Bu da çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir.

İnsan vücuduna giren element yavaş yavaş iki bileşene ayrılır – sitidin ve kolin. Bu bileşikler kan akışını normalleştirmeye ve nöronal bağlantılardan sorumlu nörotransmitterlerin durumunu iyileştirmeye yardımcı olur.

Olumlu özellikleri

Maddenin etkisi üzerine yapılan çalışmalar, sitikolinin aşağıdaki sonuçları elde etmenizi sağladığını göstermiştir:

 • Uzuvların felci ile karşı karşıya kalan hastanın genel durumunun iyileştirilmesi, buna bağlı olarak da hareketliliğinin restorasyonuna yol açabilmesi;
 • Psikometrik testler sonucunda elde edilen göstergelerin istikrarlı büyümesi;
 • Öz bakım becerilerinin geri dönüşü;
 • Zihinsel performansın artması ve mantıksal bağlantıların normalleşmesi.

Takviyenin dikkat eksikliği veya hiperaktivite bozukluğu durumunda çok etkili olduğunu belirtmek gerekir.

Sitikolin hangi hastalıklarda reçete edilebilmektedir?

Sitikolin aşağıdaki patolojik durumların tedavisinde ve önlenmesinde kullanılmaktadır.

Parkinson hastalığı

Hastalığın ana semptomlarından biri, uyaranların etkisine karşı kasların doğal reaksiyonunun ihlali veya tamamen yokluğu, uzuvlarda titreme, titreme, dengesiz vücut pozisyonudur. Parkinson hastalığı olan bir hastanın hareketleri yapmaya başlaması çok zordur. Ancak bir kez yapıldığında durdurmak sorunludur. Sitikolin kullanımı hastalığın semptomlarını azaltmaya yardımcı olur. Takviye, insan beynindeki dopamin seviyesini artırmaya yardımcı olur. Ayrıca diğer ilaçların etkinliğini de artırmaktadır.

Alzheimer hastalığı

Bu, gelişimi çoğunlukla yaşlı insanlarda görülen edinilmiş bir demans türüdür. Hastalığın başlıca belirtileri bilişsel bozukluk, hafıza sorunları ve konuşma güçlüğüdür. Yeterli tedavinin olmaması durumunda hasta öz bakım becerilerini kaybedebilir. Sitikolin kullanımına ilişkin tıbbi deneyler, deneklerin zihinsel potansiyelinde artışa yol açmıştır. Kan akışının normalleşmesi ve beyin hücrelerinin beslenmesi, enflamatuar moleküllerin azalmasına katkıda bulunur. Takviye, bilişsel işlevi ve hafızayı geliştirerek hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlatabilir.

İnme

İlaç sadece rehabilitasyon döneminde değil, aynı zamanda akut fazda da oldukça etkilidir. Citicoline, çoğu beyin dokusuna kan akışını artırmaya yardımcı olarak nöronal yıkım riskini azaltır. Fizyolojik hasar o kadar büyük değildir. Bu da daha hızlı ve daha eksiksiz bir rehabilitasyona katkıda bulunur. Bir çalışma, inmeden sonraki ilk 24 saat içinde 2 g takviye almanın tam iyileşme şansını %38 oranında artırdığını göstermiştir.

Hafıza gerilemesi ve yaşa bağlı bilişsel değişiklikler

Yaşlandıkça, dolaşım sistemiyle ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu da beyne giden oksijen ve besin maddelerinde önemli bir azalmaya neden olmaktadır. Aynı zamanda kaçınılmaz olarak bilişsel sorunların gelişmesine yol açmaktadır. Bu tür bozukluklar hafıza fonksiyonunun bozulmasını, dikkat süresinin ve konsantrasyonun azalmasını içerebilmektedir. Sitikolin, yaşlı hastaların sağlığında önemli bir iyileşme sağlamaktadır. İnsanların %20’si hafızalarının tamamen geri gelmesini sağlayabilmiştir. Hastaların %45’inde anıların çoğunun geri kazanımı gözlemlenebilmektedir. Bu madde, bilişsel bozukluğun gelişiminde yavaşlamaya yol açan oksidatif hasarın önlenmesine katkıda bulunur. Ayrıca beyin fonksiyonlarını iyileştirmektedir.

Depresyon

Sitikolin içeren takviyeler, psikolojik bozuklukların tedavisinde insan vücudu üzerindeki karmaşık terapötik etkiler amacıyla kullanılır. Antidepresanlarla birlikte, aktif madde semptomların daha az belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına neden olur. “Mutluluk hormonları” seviyesinin artırılması, hastaların genel sağlık durumunu olumlu yönde etkiler.

Göz hastalıkları

Sitikolin kullanımının sadece beyin ve sinir sistemi üzerinde etkili değildir. Aynı zamanda görme üzerinde de etkisi vardır. Element, göz tansiyonunun düşmesine neden olan nöronların tahribatını önlemeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca bir dizi hastalığın sonucu olan körlük riskini azaltır.

Önleme amacıyla sitikolin almak

Sitikolin içeren takviyeler, beyin damarlarının işleyişindeki ve zihinsel faaliyetlerdeki bozuklukların önlenmesi için aktif olarak kullanılmaktadır. Bu maddenin alınması, mekanik beyin yaralanmalarından kaynaklanan komplikasyon riskinin azalmasının yanı sıra Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının gelişme riskini de azaltmaktadır.

Kullanım endikasyonları

Sitikolin bazlı biyo takviye aşağıdaki durumlarda kullanım için endikedir:

 • İnmenin akut fazının yanı sıra rehabilitasyon dönemi;
 • Beyin yaralanmaları ve nörolojik bozukluklar;
 • Motor veya bilişsel işlev bozuklukları;
 • Koma halindeki hastaların uzun süreli varlığı;
 • Serebral ödem de dahil olmak üzere cerrahi müdahale sonrası komplikasyonlar;
 • Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının tedavisi ve önlenmesi;
 • Dejeneratif hastalıkların neden olduğu davranış bozuklukları ve vasküler sistemle ilgili sorunlar.
 • Besin takviyesi ayrıca görme bozuklukları için de reçete edilmektedir. Bu nedenle aktif bileşen bazı göz damlalarına dahil edilir.

Sitikolinin olası yan etkileri

Sitikolin çok nadiren vücutta olumsuz reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca, diyet takviyelerinin kullanımı kan basıncında kısa süreli bir düşüşe neden olabilmektedir.

İlaç, aşağıdaki hoş olmayan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir;

 • Aktif bileşenlerden birine karşı alerjik reaksiyon;
 • Mide bulantısı;
 • Baş ağrısı.

Vücudun istenmeyen reaksiyonlarından herhangi biri meydana gelirse, ilacı almayı bırakmak ve ilgili doktordan tavsiye almak gerekir.

Sitikolin kullanım kontrendikasyonları

Ek olarak, yetişkinler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak bazı durumlarda pediatride kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, ilaç aşağıdaki sağlık bozuklukları ile içilmemelidir:

 • Bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık;
 • Hamilelik ve emzirme;
 • Parasempatik sinirlerin artmış ton durumunda bulunması.

Sitikolin genellikle ciddi yaralanmalar ve hastalıklardan sonra beyin fonksiyonlarını ve düşünme aktivitesini eski haline getirmek için kullanılmaktadır. Aktif madde ayrıca oftalmolojide görüşü iyileştirmek için de kullanılır.

Benzer konular