Biyoloji

Genetik Kod nedir? Özellikleri nelerdir?

Genetik kod bilginin depolanmasından ve iletilmesinden sorumlu maddeler ve nükleik asitlerdir (DNA ve RNA). Hücrelerin ve bir bütün olarak vücudun tüm işlevleri, aşağıdakileri sağlayan bir dizi protein tarafından belirlenmektedir. Hücresel...

Aktinomisetler nedir? Türleri nelerdir?

Aktinomisetler, mantar miselyumuna benzeyen dallanma filamentleri oluşturabilen gram-pozitif mikroorganizmaların geniş bir taksonomik grubudur. Modern mikrobiyolojide aktinomisetler aktinobakteriler olarak...

Hormonlar vücut için neden gereklidir?

Hormonlar nelerdir? Vücuttaki diğer moleküllerden nasıl farklıdırlar? Nadir hastalıklarla nasıl ilişkilendirilirler? Hormonlar, bilgiyi organdan organa ileten biyolojik olarak aktif maddelerdir. Uyku, cinsel istek, yiyecek ihtiyacı...

Hücre nedir?

Dünyada çok sayıda organizma bulunmaktadır. Bunlar mantarlar, bitkiler, hayvanlar, insanlar olarak sınıflandırılabilmektedir. Hepsi tek bir özellik tarafından birleştirilmiştir. Hepsinin gövdesi hücrelerden oluşmaktadır. Bazılarında ise, bir...

Genetik Kod nedir? Özellikleri nelerdir?

Genetik kod bilginin depolanmasından ve iletilmesinden sorumlu maddeler ve nükleik asitlerdir (DNA ve RNA). Hücrelerin ve bir bütün olarak vücudun tüm işlevleri, aşağıdakileri sağlayan bir...

Mikroorganizma hangi sıcaklıkta hayatta kalır?

Mikroorganizmalar, dünyada en çok sayıda bulunan tür grubudur. Tüm faunanın yüzde 95'inden fazlasını oluşturan omurgasızlar, küçük böceklerden dev kalamarlara kadar çok çeşitlidir. Mikroorganizmalar, son...