Biyoloji

Kromatofor nedir?

Biyolojide kromatoforlar nelerdir? Canlıların hücreleri, farklı işlevlere sahip çeşitli organeller içermektedir. Kromatoforlar sitoplazmada bulunan ve ona renk veren hücre organelleridir. Renge sahip tüm hücre organellerini bu şekilde adlandırabilirsiniz. Ancak bu...

Sitoplazma ve Çekirdek

Sitoplazma nedir? Sitoplazma, hücrenin iç içeriğidir. Ana maddeden (hyaloplazma) ve içinde bulunan çeşitli hücre içi yapılardan (inklüzyonlar ve organeller)...

Karbonhidrat nedir? Türleri ve özellikleri

Genel özellikleri Karbonhidratlar, çukurun farklı anlamlara gelebildiği Cn (H2 O) m genel formülüne sahip maddeler olarak adlandırılmaktadır. "Karbonhidratlar" adının...

Onkolojide genetik topluluk

Genetik topluluk içerisinde hücre malignitesi süreci, yani hücrelerin normalden kanserli hale dönüşümüne, transkriptome adı verilen hücre genlerinin çalışmalarının...

Pankreas nedir?

Pankreas çalışmazsa vücuttaki sindirim ve metabolizma süreci tamamen bozulmakdır. Bu durum, organın oynadığı rolden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte gıdaların...

Hormonlar vücut için neden gereklidir?

Hormonlar nelerdir? Vücuttaki diğer moleküllerden nasıl farklıdırlar? Nadir hastalıklarla nasıl ilişkilendirilirler? Hormonlar, bilgiyi organdan organa ileten biyolojik olarak aktif maddelerdir. Uyku, cinsel istek, yiyecek ihtiyacı...

Hücre nedir?

Dünyada çok sayıda organizma bulunmaktadır. Bunlar mantarlar, bitkiler, hayvanlar, insanlar olarak sınıflandırılabilmektedir. Hepsi tek bir özellik tarafından birleştirilmiştir. Hepsinin gövdesi hücrelerden oluşmaktadır. Bazılarında ise, bir...

Genetik Kod nedir? Özellikleri nelerdir?

Genetik kod bilginin depolanmasından ve iletilmesinden sorumlu maddeler ve nükleik asitlerdir (DNA ve RNA). Hücrelerin ve bir bütün olarak vücudun tüm işlevleri, aşağıdakileri sağlayan bir...

Mikroorganizma hangi sıcaklıkta hayatta kalır?

Mikroorganizmalar, dünyada en çok sayıda bulunan tür grubudur. Tüm faunanın yüzde 95'inden fazlasını oluşturan omurgasızlar, küçük böceklerden dev kalamarlara kadar çok çeşitlidir. Mikroorganizmalar, son...