Lider kimdir? Kelimenin anlamı

“Lider”, çoğu durumda insanların kitaplarda, eski çağlardan bahseden tarihi literatürde buluştuğu, ilkel olarak Rusça bir kelimedir. Eskiden kabile reisi böyle anılırdı. Bu kelimenin sadece ilkel insanlar tarafından oldukça aktif olarak kullanılmadığını da belirtmek gerekmektedir.

Anlamı ve kökeni

“lider” ne demektir? Bu kelime Eski Slav sözlüğünden ödünç alınmıştır. Anlamını daha doğru anlamak için Ozhegov sözlüğünü açmalısınız. Bu kaynağa göre kelimenin sadece herhangi bir kabile topluluğunun başkanının olmasa da, aynı zamanda bir askeri yönetici veya komutan için de olduğunu söylemektedir.

Geçen yüzyılda politikacılara bu şekilde hitap etmek adettendi. Örneğin, sözde Stalin ve Lenin bu hitap şeklini benimsemiş kişilerdendir. Ne olduğu sorusuna cevap olarak, Ozhegov’un sözlüğünde şu yorumu bulabilirsiniz: ideolojik bir lider, genel olarak tanınan bir siyasi figür.

Büyük adam

Bu terim İngiliz literatüründe bulunabilmektedir. Büyük etkisi olan ve aynı zamanda ayrı bir topluluğun yöneticisi olan bir adamı ifade etmektedir. Ancak, “lider” ve “büyük adam” kelimeleri eş anlamlı olmaktan uzaktır. “Büyük adam” kelimesi, etrafındaki insanlar arasında bir miktar otorite kazanmış herhangi bir kişi olabilmektedir. Lider ise, dar bir insan çevresine ait olan kişidir. Ayrıca sadece belirli bir kökeni olan insanlar bu çembere girebilirdi.

Başlangıçta ne büyük adamlar, ne de ülke başkanları kabile kardeşlerini sömürme alışkanlığına sahip değildi. Ancak zamanla bu bireyler kendi statülerini aktif olarak kullanmaya başlamışlardır. Daha önce bahsedilen kavramlar arasında da bir fark vardır. Ancak bazı filologlar hala onları eşanlamlı olarak görmektedir.

Geçen yüzyılın liderleri

Kısa süre önce devlet başkanları deniyordu. Bu terim en çok Birinci Dünya Savaşı sırasında kullanılmıştır. Liderler daha sonra otoriter veya totaliter bir ülkenin başkanları olarak adlandırılmıştır. Almanca’da çeviride “lider” anlamına gelen “fuhrer” kelimesinin bulunduğunu belirtmekte fayda vardır. Almanca “kurşun”, “getirin”, “önderlik”, “rehberlik”, “önderlik” anlamına gelen “furen” fiilinden oluşturulmuştur.

Almanya’da, bildiğiniz gibi, Hitler’e Führer denmiştir. Ayrıca Sovyetler Birliği’ndeki o günlerde, Joseph Stalin lider olarak kabul edilmiştir. Ancak Lenin’in aksine, Stalin bu ismi çabucak kaybetmiştir.

Mussolini güneşli İtalya’da liderdi. Bu ülkede ona “Duce” denmiştir.

Benzer konular