Ne nedir?

Kostik Soda nedir? Ne işe yarar?

Açıklaması Kostik sodanın kimyasal formülü NaOH'dir. Başka isimleri de vardır. Kostik soda, kostik, sodyum hidroksit, kostik alkali bileşimidir. Beyaz renkli, kokusuz veya renksiz sıvının küçük pullu granülleri görünümündedir. Bazı özellikleri...

Astroloji nedir? Nasıl doğmuştur?

Astroloji bilimsel olarak ne anlama gelmektedir? Bu yöntem, gök cisimlerinin bir kişinin kaderi üzerindeki etkisini, gökyüzündeki hareketlerini ve birbirlerine göre karşılıklı düzenlemelerini varsayan bir grup...

Tripitaka nedir? Neyi ifade etmektedir?

Tripitaka (Tri "üç" + "pitaka" - sepetler) veya Pali Canon, Theravada Budizminin öğretilerinin temelini oluşturan Pali dilindeki en eski metinlerin bir koleksiyonudur. Antik şerhlerle...

Kostik Soda nedir? Ne işe yarar?

Açıklaması Kostik sodanın kimyasal formülü NaOH'dir. Başka isimleri de vardır. Kostik soda, kostik, sodyum hidroksit, kostik alkali bileşimidir. Beyaz renkli, kokusuz veya renksiz sıvının küçük...

Şap nedir?

Şap, bir kimyasal bileşik sınıfına aittir. A'nın potasyum veya amonyum gibi tek değerli bir katyondur. Ayrıca M'nin alüminyum veya krom(III) gibi üç değerli bir...

Kronometre nedir? Çeşitleri nelerdir?

Kronometre, spor müsamerelerinde, dönüş ile zaman aralıklarını ölçmek için doğrulanmış bir cihazdır. Kural olarak, saniyenin yüzde biri ölçüm doğruluğu ile kullanılmaktadır. Bununla birlikte modern...

Sanayi (Endüstri) nedir? Çeşitleri nelerdir?

Sanayi (endüstri) - alet üretimi (hem ulusal ekonominin diğer sektörleri için, hem de sanayinin kendisi için), hammadde, malzeme, yakıt üretimi yapan bir dizi işletme...