Albert Einstein kimdir?

Biyografi

Albert Einstein bir keresinde “Bilimin içeriği, yaratıcılarının bireysel gelişimi dikkate alınmadan kavranabilmekte ve analiz edilebilmektedir.” demişti. Ancak böyle tek taraflı bir objektif sunumla, bireysel adımlar bazen tesadüfi başarılar gibi görülebilmekteydi. Bu adımların nasıl mümkün ve hatta gerekli hale geldiğini anlamak gerekliydi. Bu adımların belirlenmesine katkıda bulunan bireylerin zihinsel gelişimlerini takip ederek başarılabilirdi.

Otobiyografik kitaplar ve bilimsel çalışmalar sizi büyük bilim adamının, hayatı boyunca çözdüğü sorunları ve çözümlerin kendisini tanıtacaktır.

Albert Einstein (1879-1955)

Teorik fizikçi, modern teorik fiziğin kurucularından biridir. 1921’de fizikte Nobel Ödülü kazanmıştır. Halk figürü ve hümanist bir kişidir. Almanya (1879-1893, 1914-1933), İsviçre (1893-1914) ve ABD’de (1933-1955)belirtilen tarihler arasında yaşamıştır. Dünyanın önde gelen 20 üniversitesinin Fahri Doktorudur. SSCB Bilimler Akademisi’nin yabancı bir onursal üyesi de dahil olmak üzere birçok Bilim Akademisi üyesidir(1926). Fizik alanında 300’den fazla bilimsel makalenin yanı sıra bilim tarihi ve felsefesi, gazetecilik vb. alanlarda yaklaşık 150 kitap ve makalenin yazarıdır.

Albert Einstein’ın kişiligi nasıldır?

Albert Einstein basit ve alçakgönüllü bir adamdı. Aynı şekilde yaramaz, kurnaz, iyi huylu ve espritüel bir mizah anlayışı vardı. Bir çocuğun gözlerini şaşkınlıkla açıkladı – “Gerçek neşe duygusu, yüksek sesli kahkahalarda çıkış yolunu buldu.” Einstein’ın insanlarla iletişim kurma yeteneği vardı. Kendisine ziyarete gelen herkes kendini hemen evinde hissetmeye başlardı. Sahibinin söylediklerinden dolayı değil, onlara karşı tutumunda olan arkadaş canlısı ve girişken tavır, ilk fırsatta yardım etmeye hazır bir arkadaş gibiydi. Yatları severdi ve onlara çok iyi hakimdi. İlginç bir bilgi olarak mekanik yenilikleri sever ve vasat tekerlemeler yazardı.

Müziğe karşı tutumu, bilime karşı tutumuyla aynıydı. Çoğu zaman keman çalarken dururdu ve haykırdı: “Eh, şimdi buldum!”. Bunun anlamı, bazı bilimsel problemlere bir çözüm bulmasıydı. Keman, bilim gibi Einstein’ın tüm seyahatlerinde ona eşlik eden daimi yoldaşıydı. Ayrıca ne yaparsa yapsın, bilimsel problemler onu asla terk etmezdi.

Einstein doğası gereği bir asiydi, geleneklere karşı gelmeyi severdi. İlk fırsatta rahat olduğu gibi giyinmeyi severdi. En ufak bir izlenim bırakma zahmetine hiçbir zaman girmemiştir. Öğrencileri, sıradan ve gayri resmi görünümüne rağmen, ilk birkaç cümleden sonra kalplerini ele geçirdiğini söylemiştir.

Albert Einstein, basit ve korkusuzca kamusal yaşam meseleleri hakkındaki görüşlerini dile getirimiştir. Örneğin, savaşa doğru sürüklenen bir gezegende barışı savunurdu. Bununla birlikte, Einstein’ın kendisi bombanın geliştirilmesine katılmamış olsa da, “Einstein’ın kaderinin zulmü, tarihin imajını sonsuza dek bir nükleer bombanın patlamasından kaynaklanan bir mantar bulutuyla ilişkilendirdiği gerçeğinde yatmaktadır”.

Düşünce Deneyleri

  • Albert Einstein “kişiliğinin özü, sadeliğidir.” derdi. Bilimsel çalışmasının özü, sanatının özü, olağanüstü bir güzellik duygusundaydı. Bilim onun tutkusuydu.
  • Devrimci fizikçi, keşiflerini ortaya çıkarmak için karmaşık matematiği değil hayal gücünü kullandı.
  • Henüz on altı yaşındayken bir sorusu vardı. Bir ışık dalgasını ışık hızında takip etmek mümkün olsaydı, önümüzde zamandan bağımsız bir dalga alanı olur muydu? İlk çocukluk düşüncesi buydu. Buna karşın özel görelilik kuramına ait deneyler gerçekleştirmiştir.
  • Bakış açısını diğer düşünce deneyleriyle örneklendirdi. 1895 yılında bir ışık huzmesinin yanında koşmak (bilim adamı kendisini bir ışık huzmesinin yanında koşarak bu olayın nasıl bir şey olduğuyla ilgilendiğini duyurdu).
  • 1904’de hareket halindeki bir trenden gelen ışığı ölçebilmeye çalışmıştır. (Işık hızı sabit değilse, Maxwell’in arabanın içindeki denkleminin farklı görünmesi gerektiği ve o zaman görelilik ilkesinin ihlal edilebileceğinin sonucuna varılmıştır.).
  • 1905 – Yıldırım hareket eden bir trene çarpar. (Einstein’ın düşüncesi, göreli hareket halindeki gözlemcilerin zamanı farklı algılamalarıydı.).

Hayattaki en basit şeyler için Einstein bilimsel bir açıklama bulabilirdi.

  • Örneğin; Çay’a bir parça şeker koyarsanız, şeker çözülecek ve biraz daha tatlı bir sıvı meydana getirecektir. Yalnızca Einstein’ın zekası, bir sıvıda kürelerin difüzyon sürecini ve viskozitesindeki bir artışı tanımlayan denklemler türetmeyi mümkün kılmıştır.
  • Bir keresinde çayı karıştırırken, çay yapraklarının bardağın kenarlarında değil, altta merkezde toplandığını fark etmiştir. Bunun için beklenmedik bir şekilde son derece uzak bir şeyle ilişkilendirdiği bir açıklama bulmuştur. Nehir yataklarının derinlikleri…
  • Einstein, babası tarafından bağışlanan bir pipoyu keyifle içtiğinde, “tuhaf duman bulutlarının nasıl oluştuğunu gözlemlemeyi, tek tek duman parçacıklarının hareketlerini ve bunların etkileşimlerini incelemeyi severdi.”.
  • Albert Einstein, ünlü “Brownian” makalelerinin ortaya çıkmasına neden olan bir sıvıdaki parçacıkların hareketi hakkında düşünmeye başlamamış mıydı?

 Evrenin bir resmini oluşturmak isterdi.

Albert Einstein, Evreni bir bütün olarak tanımlayan birleşik bir teori inşa etme hayalini gerçekleştiremeden öldü. Hayatının son on yıllarını, temel parçacıkları araştırmaya adamıştır. Ayrıca onların etkileşimlerinin Evrenin küresel yapısına etkilerine kadar her şeyi açıklayacak bir teori üzerinde çalışmıştır. Einstein, muazzam çabalara rağmen başarısızlığa uğradı, çünkü bu sorunun çözümünün zamanı henüz gelmemişti… O zaman ne kara ne de beyaz delikler hakkında tekillikler biliniyordu.

Görelilik kuramı

Uzaydaki yerim neresi’dir? Hareketim onun içinde nasıl gerçekleşiyor? Bu uçsuz bucaksız sorular, görelilik kuramının kalbinde yatmaktadır.

Görelilik teorisi, uzay ve zaman teorisi ile ilgili birçok temel konunun anlaşılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Genel görelilik teorisi (uzay, zaman ve yerçekimi teorisi)

Teorik fiziğin hem yöntemlerini hem de içeriğini kökten değiştirmiştir. Albert Einstein sadece yeni fizik kanunları keşfetmekle kalmamıştır. Aynı zamanda yeni kanunları keşfetmenin yeni bir yolunu da keşfetmiştir. Pisagorcular kendi zamanlarında matematiğin fiziksel gerçeklik bilgisinde sağduyudan daha güvenilir olduğu sonucuna varmışlardır. Einstein ise simetri ilkelerinin fizik yasalarından daha derin ve daha temel olduğunu fark etmiştir. Einstein, tüm eylemsiz referans çerçevelerinin eşitliği ilkesine dayanan özel bir görelilik teorisini kurmuştur. Hızlandırılmış hareket eden yerçekimi kuvvetleri ile bir parçacığa etki eden kuvvetler arasında hiçbir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Görünüşte zararsız bir varsayımdan yola çıkarak yeni bir yerçekimi teorisi (Genel görelilik teorisi) inşasını yapmıştır.

Teknik ilgi alanları

AI Ioffe şöyle anlattı;

“1920’lerde Einstein’ı daha yakından tanıdığımda, onda yaratıcı eğilimlerin güçlü olduğu ortaya çıktı. Sanatçı Emil Orlik ve diş hekimi Grünberg ile birlikte Einstein, sanatsal grafikler için yeni bir tür baskı makinesi geliştirdi.”.

1934’te Albert Einstein, manyetostriktif hoparlörün iki mucidinden biri oldu ve 1936’da Bucky ve Einstein, otomatik bir kamera için bir patent aldı …

Yelken sanatında mükemmel bir ustalığa sahipti. Elinde bir kalemle, konunun özünü yeni bir yatın gövdesinin en uygun tasarımıyla açıklayabilirdi.

Albert Einstein, birden fazla durumda patent denetçisi olarak görev yapmıştır.

Benzer konular