Doğal gaz nasıl üretilmektedir?

Günümüzde enerji taşıyıcıları en çok talep edilen dünya kaynağıdır. Her ülkenin onlara ihtiyacı vardır. Bu yüzden fiyat ne olursa olsun onlara olan talep sürekli yüksektir. Ayrıca üretim hacimleri her yıl artmaktadır. Bu nedenle yakıt kaynaklarının biri olan doğal gazın maliyetinin tüm dünya ekonomisinin konumunu etkilediğini söylemek de doğru olacaktır.

Doğal gazın üretim şekli, teknolojideki gelişmelerle değişmektedir. Zamanla daha mükemmel hale de gelmektelerdir. Bu nedenle mineral kaybı ve geliştirme maliyeti en aza indirilmeye çalışılmakta ve borular aracılığı ile aktarım hızı artmaktadır. Ayrıca bütün bunlar, artan küresel talebi gerekli hacimde karşılama kabiliyetine yol açmaktadır.

Ancak, doğal gazın tükenebilir bir kaynak olduğu bilinmektedir. Bu nedenle günümüzde bile bilim adamlarının kaba tahminlerine göre keşfedilen rezervlerin sadece 35-40 yıl sürebileceği akılda tutulmalıdır. Bu yüzden insanlığın alternatif termal enerji kaynakları bulmayı ciddi olarak düşünmesinin zamanı gelmiştir.

Yakın gelecekte birkaç dev alan bulunamazsa, önümüzdeki on yıllarda gaz endüstrisinde gerçek bir krizle karşı karşıya kalacağız. Derinlerde ne kadar az kaynak kalırsa, maliyeti o kadar yüksek olacaktır. Ayrıca enerji fiyatlarındaki artış her zaman enflasyonu beraberinde getirecektir.

Gaz üretim teknolojisi

Bugüne kadar gaz çıkarmanın bir çok yolu bulunmuştur. Bunlardan en çok tercih edilen yöntem sondaj kuyularıdır. İlk olarak, dünyanın derinlerinde ki minerallerin varlığını belirlemek için bölgenin jeolojik araştırması yapılmaktadır. Sadece bir mevduat bulmanın dışında, yaklaşık rezervlerini tahmin etmeyi de sağlayan yüksek hassasiyetli ekipman kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Yetersiz sondaj, ekipman kurma ve kaynağı dışarı pompalama maliyetleri, maliyetini birçok kez aşacağından, geliştirmeye başlamanın bir anlamı yoktur. Bu nedenle, sadece gaz bulmak önemli değildir. Aynı zamanda çıkarılması ekonomik olarak mümkün olacak büyük tortulara ulaşmak da gereklidir.

Böyle bir işle uğraşmak isteyenler için, çoğu ülkede devletin derinliklerinde bulunan tüm kaynaklar üzerinde tam bir tekele sahip olduğu hemen belirtilmelidir. Bu nedenle mevduatları araştırıp çıkarmaya başlamak ekonomi yönünden avantaj sağlamaktadır. Ayrıca çok sayıda izin almanız da gerekecektir.

Ancak o zaman bile tam bağımsızlığa güvenmemelisiniz. Çünkü devlet temsilcisi düzenli olarak teknolojik ve çevresel standartlara uyumu izleyecektir. Ayrıca bir işadamı, toprak altı kullanımı için belirli bir vergi ödemek zorunda kalacaktır. Bu nedenle, ekonomik olarak ilginç bir mevduat bulunursa, gelişimi başlayacaktır. Gaz, en az 1000 metre gibi büyük derinliklerde bulunmaktadır. Bu nedenle çıkarılması özel ekipman gerektirecektir. Helezonlar, her türlü zemini işlemek için en sert çelik kalitelerinden yapılmıştır. Uzunlukları mevduat derinliğine karşılık gelmelidir.

Dünyada ki en derin kuyu Rusya’da bulunmaktadır. Tam olarak 6 kilometreden uzunluğundadır. Gaz, yer kabuğunda mikroskobik çatlaklarında aranmaktadır. Ayrıca tüm yeraltı mağaralarında da depolanmaktadır. Matkap ona dışarıya erişim sağladıktan sonra, büyük basıncın farkı nedeniyle yüzeye çıkmaktadır. Bu da, ek pompa ekipmanı ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Genellikle, üretim hacimlerini gerekli göstergelere getirmek için bir sahada birkaç kuyu açılmaktadır.

Doğal gazın çıkarılmasının birçok tehlikeyle ilişkili olduğunu bilmek de önemlidir. Hatalı sondaj işlemleri, yerkabuğunun yanlış yerlerden çatlamasına ve rastgele yerlerden yüzeye gaz sızmasına neden olacaktır. Konsantrasyonu uygun ölçeğe ulaştığında, devasa bir yıkıcı güç patlamasına neden olmak için bir kıvılcım yeterli olacaktır. Bu nedenle jeologlar dikkatli hesaplamalar yapmaktadır. Ayrıca nerede sondaj yapmanın mümkün olduğunu ve bunu yapmamanın daha iyi olduğunu bulurlar.

Gaz üretimi

Son zamanlarda kaya gazı üretimi fikri giderek daha popüler hale gelmiştir. Araştırmacılara göre rezervleri yüz yıldan fazla süreceğinden, doğal gaz sıkıntısı ile ilgili sorunları çözecektir. Böyle bir gecikme, insanlığa enerji kaynakları sağlama sorunuyla bir şeylerin çözülmesine izin verecektir. Doğalgaz kaynağı biraz farklı bir şekilde çıkarılmaktadır. Ayrıca ilk keşif gerektirmektedir. Ancak tortular keşfedildikten sonra önemli ölçüde daha az kuyu açılmaktadır. Hidrolik kırılma, fosili doğal rezervuarlarından çıkarmak için kullanılmaktadır. Açılan boşluklara ise, su pompalanarak, bu gazın yerini almaktadır.

Bu yöntemin, başlıca madenciliğin yapıldığı alan için bir çevre felaketi olan birçok dezavantajı vardır. Bunun başlıca dezavantajı gazın tam olarak toplanamamasıdır. Ayrıca bir kısmının yüzeye çıkması ile, bir kısmının yeraltı sularına yerleşmesinden kaynaklanmasıdır. Bunun tehdit ettiği şey, gelişmelere yakın şehirlerden birinde, yangınla temastan alevlenen musluktan doğal gazlaştırılmış suyun aktığı Amerika Birleşik Devletleri örneğinde açıkça görülmektedir.

Doğalgaz üretiminde lider ülkeler

2013 yılı verilerine göre gaz üretiminde önde gelen ülkeler şu şekildedir;

  1. Amerika Birleşik Devletleri – %29.65;
  2. Rusya Federasyonu – %28,75;
  3. Katar – %6,96;
  4. İran – %6,92;
  5.  Kanada %6.7;
  6. Çin Halk Cumhuriyeti – %4.98;
  7. Norveç – %4,68;
  8. Suudi Arabistan – %4,25;
  9. Hollanda – %3.7;
  10. Endonezya – %3.39.

Listeden de anlaşılacağı gibi, ilk iki yer dünyada tüketilen tüm gazın yarısından fazlasını üretmektedir. Bu nedenle bu iki ülke on yıldan fazla bir süredir dünya şampiyonluğu için yarışmaktadır. Bu durum da liderlik mücadelesinde düzenli olarak yer değiştirmelerine neden olmaktadır.

Benzer konular