Yoga nedir? Amacı nelerdir?

Tarih:

Yoga bugünlerde çok popüler hale gelmiştir. Modern toplumun pek çok eğilimine doğuşundan  bu sürece kadar hizmet etmiştir. Ayrıca internetin gelişmesi ve bilginin yayılması için sınırların ortadan kalkması, yogayı her arayan için gerçekten erişilebilir kılabilmiştir.

Anlamaya çalışalım: Yoganın temelleri nelerdir? yoganın amacı nedir? Yoga çoğu modern insan tarafından nasıl anlaşılmaktadır? Geçmişin bilgeleri bu kendini tanıma bilimi hakkında ne konuşmuştur? Yoga hakkında hangi kitaplar kalmıştır? Pratikte bir destek ve yeni başlayanların bilmesi gerekenler.

Çoğu modern insan, yoganın iyileştirici ve gençleştirici özelliklere sahip etkili bir jimnastik olarak bilmektedir. Ayrıca stresi azaltan ve uyum sağlayan bir aktivite olduğuna da inanmaktadır. Bazıları ise figürlerini geliştirmek, doğumdan sonra rahatlamak veya sırtlarını tedavi etmek istedikleri için ve yoga dersleri almak üzere fitness merkezlerine gitmektedir.

Ancak, yoganın temelleri hakkında bilgi sahibi olursak ve geçmişin bilgelerinden bize kalan yoga kitaplarını alırsak, yoganın çok daha geniş çapta anlaşıldığını ve çağdaşlarımız tarafından aranan yoganın faydalarının farkına varırız. Yoga normal sınıfların bir yan etkisidir.

Yoganın Amacı

Yoga kelimesinin kendisi, birlik, bağlantı, birlik veya topluluk anlamına gelen Sanskritçe “eujin” kelimesinden gelmektedir. Yani yoganın amacı, çoğu zaman vücudumuzla ilişkilendirdiğimiz bu oluşturulmuş kişiliği “Ben”liğimizi, varlığımızın daha mükemmel bir parçasıyla birleştirmektir.

Farklı kavramlarda, kültürlerde, dinlerde kendimizin mükemmel ve bilge yanı farklı adlandırılsa da, bu onun özünü değiştirmemektedir. Bu kavramlar İlahi enerji, ruh, Tanrı, Atman, Mutlak, İç bilge, Evren veya Yüksek akıldır. Bu özü ifade etmek için pek çok lakap vardır. Ancak asıl konu bir şey olarak kalmaktadır. Yoga, dışarıdan içeriye götürebilecek yolu göstermektedir. Ayrıca mutlak yasaları ve onların içindeki yerinizi daha iyi anlamanıza ve gerçekten olmanıza olanak tanımaktadır. Bu dünyaya faydalı olmaya çalışmaktadır.

Yoganın amaçlarından biri, zihninizi kontrol edebilmek ve bu mükemmel aracı amacına uygun olarak kullanabilmektir. Zihin kontrolsüzse, o zaman bizi bencil yapacaktır. Bizi korku ve endişeyle doldura da bilmektedir. Ayrıca sadece bize mutlu, sakin ve uyumlu olma fırsatı da verebilmektedir. Yoganın temelleri geçmişten bize kalan kitaplarda anlatılmaktadır.

Bize göre en yetkili, hem pratik ve hem de teorik açıdan yoganın ilkelerini ve temellerini açıklayan bazı kitaplar şunlardır;

 • Yorumlu Patanjali’nin Yoga Vecizeleri
 • Hatha Yoga Pradipika
 • Bihar Yoga Okulu’nun üç cildi
 • Hatha Yoga Deepika (B.K.S. Iyengar)

Yoga basamakları

Yoga hakkındaki ilk ve en ünlü kitap elbette Patanjali’nin Yoga Vecizeleri olarak kabul edilmektedir. 5 bin yıldan daha uzun bir süre önce yazılmış olan bu eser, anlamsal içerik açısından tamamlanmış kısa kıtalar olan 196 sutra içermektedir. Bu sutraların her birindeki anlam derinliği ve seviyeleri hayret vericidir.

Yoga üzerine olan bu kitap, eski kendini tanıma biliminin felsefi temellerini taşımaktadır. Ayrıca en yetkili kaynaklardan biri olarak da kabul edilmektedir. Patanjali’nin Yoga Vecizeleri, felsefe ve yoganın temellerini bütünsel bir sistem olarak tanımlamaktadır. Bu durum, yogaya yeni başlayan birinin eline hemen geçmesi gereken bir kitap olduğu anlamına gelmemektedir. Hafifçe söylemek gerekirse, hemen herkes için ağır olabilmektedir.

Yoga Sutraları daha ziyade, üst düzey uygulayıcılar için, yoganın felsefesini ve temellerini tanımlamaktadır. Aynı zamanda bu kitap, ilk kez halı seren herkesin geçmesi gereken yoga adımlarını anlatmaktadır. Bu arada, zamanımızda çok popüler olan asanalardan orada yalnızca bir sutrada bahsedilmektedir. Bu sutra şunu iletmektedir; “Asana rahat, istikrarlı bir pozisyon.”. Yogada sekiz adım vardır. Sanskritçe isimleriyle sıraları şöyledir;

 1. Yama
 2. Niyama
 3. Asana
 4. Pranayama
 5. Pratyahara
 6. Dharana
 7. dhyana
 8. Samadhi

İlk iki adımda (Yama ve Niyama) acemi bir yogi, eylemlerinden sorumlu bilinçli bir kişi oluşturmayı amaçlayan bir dizi ahlaki nitelik geliştirmeye davet edilmektedir. Beş Yama, yoga uygulayıcısı için bir kişinin bu dünyada nasıl davranması gerektiğine dair talimatlardır. Şiddet kullanmama (Ahimsa), doğruluk (Satya), çalmama (Asteya), açgözlü olmama, istiflememe (Aparigraha), duyusal zevklerden uzak durma (Brahmacharya).

Beş Niyama, uygulayıcının kendisinin iç dünyasıyla ilgili emirlerdir. Bedenin, konuşmanın ve zihnin saflığı (Shaucha), öz disiplin ve çilecilik (Tapasya), memnuniyet, alçakgönüllülük, iyimserlik (Santosha), kendi kendine eğitim (Svadhyaya), kişinin faaliyetlerini daha yüksek hedeflere adaması ve fedakarlığın gelişimi (Ishvara Pranidhana). Gördüğünüz gibi, tüm Yamalar ve Niyamalar, her insan için, çocukluktan tanıdık olan ve toplumla ve kendisiyle yeterli etkileşim için gerekli olan kılavuzlardır. Ayrıca burada, şiddet karşıtlığının (ahimsa) ve kişinin kendisi de dahil olmak üzere istisnasız tüm canlılara acı çekmemesi olarak anlaşıldığına dikkat etmek önemlidiYoganın temel kavramları: karma, reenkarnasyon, çilecilik ve tapas

Yoganın bir sonraki adımlarına geçmek, yoganın temellerinde uzmanlaşmak için şu önemli kavramları öğrenmeniz gerekmektedir. Bunlar; karma, reenkarnasyon, kemer sıkma ve tapas olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar, Yoga’nın sonraki adımlarında ilerlemek için gerekli koşullar olan Yamalar ve Niyamalar’a uyulması için gerekli temellerdir. Karma, neden ve sonucun evrensel yasasıdır. Halk geleneğinde, “Ne ekersen onu biçersin” atasözünde kısaca ifade edilmektedir. Karma, Sanskritçe’de “eylem” anlamına gelmektedir. Üstelik bu hayatta önceki enkarnasyonlarımızda gerçekleştirdiğimiz eylemlerden sonuçlar aramak ve almaktır.

Buda Sakyamuni’nin dediği gibi: geçmişte nasıl yaşadığınızı görmek istiyorsanız, şu anki konumunuza bakın; gelecekte nasıl yaşayacağınızı bilmek istiyorsanız, şimdi eylemlerinize ve düşüncelerinize bakın.

Ayrıca burada başka bir kavram da önemlidir. Bu kavram reenkarnasyon. Bu konu bilincin bir bedenden diğerine yeniden doğuş sürecidir. Reenkarnasyon bize, deneyim biriktirdiğimiz tek şeyin bu beden ve bu yaşam olmadığını göstermeye çalışmaktadır. Bu nedenle de önümüzde hala çok sayıda reenkarnasyon olduğunu hatırlatmaktadır.

Tüm deneyimlerimiz, bilgelik, sadece insanlarda değil, farklı bedenlerde sayısız önceki yaşamlardan oluşmuştur. Böylece günümüzde ölümden sonra bile bizi bekleyen gelecekten sorumluyu olduğumuz anlaşılmaktadır. Karma yasasına göre bugün bunun sonuçlarını alıyoruz. Reenkarnasyonu anlamak, yoganın temellerini inceleyen yoga uygulayıcıları için son derece önemlidir. Bu nedenle yapılan eylemlere belirli bir sorumluluk yüklemekte ve hayata farkındalık getirmektedir.

Çilecilik, sabrın ve öz disiplinin geliştirilmesi yoluyla çaba gösterilmesini gerektiren, konfor alanından bilinçli bir çıkış yoludur. Kemer sıkma olmadan yoga pratiği olmamaktadır. Yogada ilerlemenin mümkün olduğu yeterli kemer sıkmalardan geçmektedir. Aranızdan kim bir projeyi hayata geçirmiş veya yeni bilgi, beceri ve yetenekler gerektiren karmaşık, hacimli bir görevi yerine getirmiş ise, muhtemelen çileciliğe aşinadır. Sonuçlara ulaşmak için kendimizin de bir zorunluluk olarak kabul ettiğimiz kontrollü bir rahatsızlık içinde olmamızdır.

Tapas, kemer sıkma yoluyla evrensel, serbestçe dönüştürülebilir bir enerjiye dönüştürülen bir kişi tarafından biriktirilen şükranlardır. Bu nedenle, herhangi bir miktarda tapasa sahip olmak için diğer insanlarla etkileşime girmemiz, onlara şükran hizmetleri sunmamız gerekir. Ardından biriken şükran hacmi, kemer sıkma yoluyla dönüştürülmesine bağlı olarak evrensel bir uygulamada çalışabilecektir. Ayrıca kemer sıkmanın en hızlı ve en etkili yolu yogadır!

Yoga uygulayıcılarının bunu anlaması neden önemlidir? Uygulaması çok fazla enerji verdiğinden, onu doğru kullanmak için bir dizi ahlaki standarda (Yama ve Niyama), hayattan her şeyi burada ve şimdi almamamız gerektiği anlayışına (reenkarnasyon ve sorumluluk) ihtiyacınız vardır.

Yoga nedir?

Yoga türleri

Biraz da yoga türlerinden bahsedelim. Son birkaç yüzyılda ortaya çıkan yoga çeşitleriyle karıştırılmamalıdır. Şimdi, zamanımızın seçkin öğretmenleri (Ashtanga Vinyasa Yoga, Vini Yoga, Jivamukti Yoga, Ayingara Yoga, vb.) tarafından yaratılan çok sayıda yazar stili yaratılmıştır.

Yoganın belirli bir yoga türünü seçen uygulayıcının kişiliğinin gelişim düzeyi, niteliklerin özünde farklılık gösteren geniş yoga alt bölümleri hakkında özellikle konuşacağız.

Karma yoga

Yukarıda da söylediğimiz gibi, “karma” eylemdir. Buna göre bu tür yoga, sonuçlarına bağlı olmaksızın önemli olan belirli eylemlerin, yani fiziksel veya diğer aktif emeğin performansını içermektedir. Özgeciliğin gelişimini teşvik etmekte ve kişinin kendi “Ben” e olan bağlılığını azaltmaktadır. Bu sayede farkındalık ve faaliyet akışında olma yeteneğini de geliştirmektedir. Modern Hindistan’ın çoğu Ashram’ında, Avrupalılara hemen bu özel yoga türü teklif edilmektedir. Ashram’da yerleri yıkamak veya mutfağa yardım etmek anlamı taşıdığı bilinmektedir.

Bhakti yoga

Bu tür adanmışlık hizmetinin yogasıdır. Adanmışlık, yüce olana hizmet (Ishvara Pranidhana) ve başkalarının yararına kendi arzularını feda etme yeteneğidir. Ayrıca Tanrı sevgisi (Mutlak, yüksek akıl) gibi nitelikleri geliştirmektedir. Bhakti Yoga uygulaması, kutsal yazıları okumayı, Tanrı’nın isimlerini tekrarlamayı ve kutsal ilahiler söylemeyi içermektedir. Sanırım çoğunuz, dinin geleneklerinde ve diğer dünya dinlerinin geleneklerinde kabul edilen ayinlerden buna aşinasınızdır.

Jnana yoga

Manevi konularda analitik farkındalık, konsantrasyon ve yansıma uygulamaları yoluyla zihinle çalışmayı ve daha yüksek bir bilinç durumunu kavramayı içeren Yoga türüdür. Ayrıca Jnana bilgi içermektedir. Doğrudan ve açık bir kalple en yükseğe hizmet etmeyi zor bulan insanlar için daha uygun bir uygulama türüdür. Kavramsal zihnin pasifleştirilmesi ve yeni yönlerinin keşfi yoluyla bu yoldan gitmenizi sağlamaktadır.

Raja yoga

Kraliyet Yogası olarak da bilinmektedir. Bu hayal ürünü bir iştir. En genel anlamda, bu yoga türü Patanjali’nin sekiz katlı yolu ile karşılaştırılabilmektedir. Raja Yoga’nın en yüksek aşaması, Mutlak ile bağlantıdır. Samadhi durumuna ulaşılması ve özgürleşme üzerine etkilidir.

Hatha yogasının temelleri

Patanjali’nin sekiz adımlık yolunun ilk dört adımı Hatha Yoga’dır. Yama, niyama, asana ve pranayama. Hatha yoga teknikleri ayrıca bandhaları, kriyaları ve mudraları içermektedir.

Hatha teriminin iki kökü vardır. Bunlar;

 • “ha” – güç yönü, dış, erkeksi, bedensel ilke;
 • “tha” – esnek yön, içsel, kadınsı, sezgisel.

Bu nedenle Hatha Yoga, güç ve esnekliği, dinamik ve statiği, aktiviteyi ve içsel yönü birleştiren bir uygulamadır. Ayrıca Hatha yoga beden, zihin ve nefes ile çalışmak için tekniklerle doludur. Bandhalar enerji kilitleridir. Kriyalar arınma teknikleridir. Mudra – mühür ve işarettir. Bunlar, zihinsel ve fiziksel beden üzerinde farklı etkileri olan parmakların özel pozisyonlarıdır.

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Yoga sporculara ne verebilir?

Kısacası - güç, dayanıklılık, bilinç netliği, sakinlik ve sağlıklı...

Ruh hali nedir ve nasıldır?

Çoğu zaman birinin havasında olmadığını duymaktayız. Nedir ve neden...

Özgüven bir erkek için nasıl kazanılır?

Erkekler için özgüven nasıl kazanılır? Benlik saygısı ve özgüven sorunları...

Kız çocuk elbise seçimi nasıl olmalıdır?

Kız çocuk elbise yenilemesi planlarken, ebeveynlerin kafası karışabilmektedir. Piyasada...