Kimya

Nadir toprak metalleri hangileridir?

Nadir toprak metalleri, diğer elementlere kıyasla yer kabuğunun yapısındaki küçük kütle fraksiyonlarından dolayı isimlerini almıştır. Bu isim ilk olarak, mevduatların henüz tam olarak keşfedilmediği...

Doğal gaz nasıl üretilmektedir?

Günümüzde enerji taşıyıcıları en çok talep edilen dünya kaynağıdır. Her ülkenin onlara ihtiyacı vardır. Bu yüzden fiyat ne olursa olsun onlara olan talep sürekli...

Metan nedir? Çevreye etkisi nasıldır?

Metan (CH4), bir karbon atomu ve dört hidrojen atomundan oluşan renksiz, kokusuz bir gazdır. Metan aynı zamanda güçlü bir sera gazıdır. Serbest bırakıldığında atmosferde...

Bizmut kimyasal elementi ve özellikleri

D. I. Mendeleev'in periyodik sistemi, elementlerin kimyasal özelliklerinin konumlarına bağımlılık yasalarını belirlemektedir. Bununla birlikte, bazı elementler fiziksel ve kimyasal süreçlerde beklenenden farklı davranabilmektedir. Bizmut...

Biliyormuydunuz?

Gülhane parkı

Abone ol!

Biliyormuydunuz?